KIZOOM
OnderwijsZorgTeam maakt deel uit van KIZOOM, het centrum voor diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugdigen. Meer weten? Ga naar www.kizoom.nl.

Op elke hulpvraag een passend antwoord

"Mama, het is hier net een paradijs!", juicht een kind dat vrolijk met het tafelvoetbalspel in de wachtruimte speelt. OnderwijsZorgTeam biedt kinderen een huiselijke en sfeervolle omgeving.
Een gastvrije plek waar een kind zich veilig, vertrouwd en prettig voelt en met plezier op ontdekking gaat naar zichzelf.

Elk kind krijgt onze volle aandacht. We brengen de hulpvraag van een kind nauwkeurig in beeld en bieden het vervolgens de juiste zorg. Daarbij betrekken we de ouders en school zoveel mogelijk: dáár ligt namelijk de basis voor een gezonde ontwikkeling van het kind.

Geen kind is hetzelfde. Geen situatie is hetzelfde. En daarom is ook geen aanpak hetzelfde.
OnderwijsZorgTeam heeft op elke hulpvraag een passend antwoord:

  • Psychologisch onderzoek
lees meer...
  • Behandeling
lees meer...
  • Opvoedhulp
lees meer...
  • Hoogbegaafdheid
lees meer...

OnderwijsZorgTeam heeft een contract met de negen gemeenten Hart van Brabant. Nadat de gemeente een beschikking heeft afgegeven, worden de kosten direct gedeclareerd aan de gemeente. Er zijn geen kosten voor de ouders.

Aanmelden
Meld uw kind via bijgaand intakeformulier aan. De gedragskundige (die uw kind gaat onderzoeken, behandelen of de hulp gaat coördineren) neemt vervolgens binnen vier weken contact met u op voor het inplannen van een intakegesprek. Tijdens dit gesprek stellen we de hulpvraag vast en bespreken we de ontwikkeling van uw kind. Daarna wordt de beschikking aangevraagd en gaat de hulp van start.