OnderwijsZorgTeam 

OnderwijsZorgTeam ontleent haar naam aan de brugfunctie die zij vervult tussen ouders, kind / jongere en de school. Hulpvragen thuis en op school vormen het uitgangspunt voor onderzoek, behandeling en begeleiding. 

Binnen  OnderwijsZorgTeam  zijn orthopedagogen (met onderwijsbevoegdheid), psychologen en hoogbegaafdheidsspecialisten werkzaam om met ouders en school de juiste zorg te bieden aan het schoolgaande kind / de schoolgaande jongere.

OnderwijsZorgTeam is een instelling van geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen van twee tot vijfentwintig jaar. Ouders kunnen hun kind zelf aanmelden voor onderzoek, behandeling en lichte opvoedingsondersteuning. 

Vanaf 2015 valt de GGZ jeugd onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. Om de kosten te kunnen declareren is een contract afgesloten met de gemeenten binnen de regio Hart van Brabant. (Tilburg, Dongen, Gilze Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk.) Voor deze negen gemeenten wordt de regionale jeugd GGZ centraal vanuit Tilburg geregeld.

Voor onderzoek en behandeling is een verwijzing van de huisarts, GGD-arts of specialist nodig, of een indicatie van de toegang / frontlijn van de gemeente. De rest regelen wij voor u.

Voor jongeren van achttien jaar en ouder zijn contracten met de zorgverzekeraars afgesloten. U kunt bij de zorgverzekeraar informeren wat er vergoed wordt. 

OnderwijsZorgTeam werkt samen met de frontlijn / toegang van de negen gemeenten en met huisartsen, specialisten en scholen, zodat de lijnen kort zijn en de juiste hulp geboden kan worden. Ouders en scholen kunnen een beroep doen op OnderwijsZorgTeam voor psychologisch onderzoek, individuele therapie, lichte opvoedingsondersteuning, leerkrachtcoaching, cursussen en studiedagen. 

 

Steunpunt hoogbegaafde leerlingen.

OnderwijsZorgTeam biedt in opdracht van het samenwerkingsverband Primair Onderwijs Plein 013 hulp op school in de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen. Binnen het steunpunt hoogbegaafde leerlingen worden intern begeleiders, leerkrachten en ouders geadviseerd in het onderwijs en de opvoeding van hun hoogbegaafde kind. In het verlengde van het steunpunt hoogbegaafde leerlingen wordt de orthopedagogische plusklas Intermezzo aangeboden, voor leerlingen die ondanks de geboden hulp vast blijven lopen op school. Voor meer specifieke informatie en aanmelding door school wordt verwezen naar de website van Plein 013. 

 

KIZOOM

OnderwijsZorgTeam maakt deel uit van het centrum voor diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugdigen, KIZOOM. Voor meer informatie verwijzen we naar de website: www.kizoom.nl